*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
Съобщение
10.06.2017

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,

В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г. „За мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че от 16.06.2017г./ петък/ до 18.06.2017г./ неделя/ /при подходящи метеорологични условия/ за времето от 23:00 до 01:00 часа, ще се проведе наземно имагоцидно третиране на всички зелени площи и детски площадки за общо ползване на територията на Общината с препарат Биотек CS. Пръскането ще се извърши с наземна техника- моторна пръскачка, ULV, топъл аерозол с термо фогър и студено пръскане с карантинен срок 24 часа при доза 9л/1ха.

16.06.2017 г./петък/ – с. Страшимирово и с. Езерово
17.06 и 18.06.2017 г. /събота и неделя/ – с. Разделна и гр. Белослав.

Ще бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата