*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
СТАРТИРАХА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА НЧ „ДОБРУДЖА – 1929 Г.“ С. РАЗДЕЛНА
08.06.2017

Започнаха строителните дейности в изпълнение на Споразумение № РД09-5 /10.03.2017 г., сключено между Министерство на труда и социалната политика и Община Белослав за финнансриане Проект „Красива България” на обект: "Ремонт и модернизация на материално- техническата база на НЧ "Добруджа – 1929 г. с.Разделна, община Белослав“ .

Целта на проектното предложение е да се подобри културната инфраструктура в с. Разделна, Община Белослав, отговаряйки на съвременните изисквания и осигурявайки качество на жизнената среда, способстващо за обогатяване на културния и социален живот на местното население и повишаване привлекателността на населеното място на територията на общината.

На база системата за оценка на потребностите на културната инфраструктура, както и в резултат на проведени обстойни огледи на обекта, в проектното предложение са определени необходимите дейности за възстановяване и модернизация на сградата на НЧ «Добруджа-1929» .

Чрез подобряване на условията в читалището, ще се помогне за развитието на културно-развлекателните дейности, които в настоящия момент са ограничени от лошите условия на материално-техническата база и възпрепятстват вече утвърдените и нововъзникналите обществени инициативи. Целите на проектното предложение са концентрирани върху утвърждаване и съхранение на българското културно наследство, като емблема на българската държава, посредством подобряване на културната инфраструктура на територията на община Белослав и увеличавайки по този начин възможностите на местното население за по-качествена и пълноценна културна среда, отговаряща на потребностите им.

Мерките за енергийна ефективност, които са заложени, като специфична цел в проектното предложение, осигуряват оптимизиране на общинските разходи за електроенергия, което ще допринесе за повишаване на икономическите показатели на община Белослав в посока икономическа устойчивост.

НЧ „Добруджа – 1929 г.“ ше бъде реновирано в резултат от Споразумение в изпълнение на Проект „Красива България”, който е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и всяка година се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата