*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на община Белослав за 2016г.
08.06.2017
В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2016г. Председателят на Общински съвет Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани страни – кмета на Община Белослав, общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на територията на общината 

Обсъждането ще се проведе на 15 юни 2017 г. от 9:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав


ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ОТЧЕТ ЗА 2016Г. МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата